KẾ HOẠCH CHO TƯƠNG LAI CHO NGƯỜI CÔNG GIÁO
Chương trình Miễn phí bằng tiếng Việt

Learn More

Kế Hoạch Cho Tương Lai Cho Người Công Giáo

Hãy chuẩn bị cho tương lai để sau này gia đình không phải lo lắng. Chương trình này sẽ giúp gia đình công giáo hiểu thêm các vấn đề về chăm sóc sức khoẻ khi lớn tuổi, di chúc, di sản, việc tưởng niệm trong tương lai. Những người trình bày sẽ chia sẻ sự hiểu biết và cho các lời khuyên để giúp quý vị chuẩn bị cho tương lai trong sự bình an.

Speaker: Cha Trần Tiến / Fr. Tien Tran

Cha Trần Tiến, cha Chính xứ, Giáo xứ St. Matthew, sẽ trình bày những điều quan trọng trong việc chuẩn bị di chúc, di sản, nghi thức tang lễ, phụng vụ trong nhà thờ.

Thứ tư ngày 11 tháng 8, vào hồi 19 giờ tại giáo xứ St. Matthew

Đăng ký để xem trực tiếp tại đây / Register

Contact

Anna Loch
aloch@rccav.org
604-531-2141

Register

Sign up for the webinar by filling out the form below.

Advance Planning for Catholics

Advance Planning for Catholics

Wednesday, August 11 at 7 p.m.
St. Matthew's Parish, Surrey 
OR register below to watch the live stream

Speaker: Mary Thúy Oanh / Mary McDaniel

Cô Mary Thúy Oanh, Gardens of Gethsemani, sẽ giúp các gia đình biết rõ hơn về các chương trình phục vụ tại nghĩa trang công giáo của tổng giáo phận Vancouver.

Speaker: Nguyễn Phương Thảo / Dr. Theresa Nguyen

Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, chuyên gia về ung thư, Bác sĩ trưởng Trung Tâm Ung Thư, Bệnh Viện Abbotsford, sẽ trình bày  và cho những lời khuyên về việc chuẩn bị cho sự chăm sóc sức khỏe khi đau yếu.